Logo Centre d'Estudis Democràtics. Tornar a la portada.
mapa web | contactar | avís legal
+ PRESENTACIÓ
PERSONAL
+ DOCÈNCIA I FORMACIÓ
+ RECERCA
+ PUBLICACIONS
CONGRESSOS
- BANC DE DADES
» Dades històriques
Dades contemporànies
Evolució recent
Immigració Estrangera
BIBLIOTECA
ACTIVITATS
+ MEMÒRIA CED
ENLLAÇOS
NOVETATS
+ BUTLLETÍ
BORSA DE TREBALL
Buscador
 
REGISTRE
»Registrar-se

BANC DE DADES

 

» BANC DE DADES HISTÒRIC

 

Dades sociodemogràfiques de diferents fonts estadístiques, referides a informació anterior a 1975, en l'àmbit de Catalunya.

 

Censos de Població 1857, 1860, 1877, 1887, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970

Característiques de la població per sexe, edat, estat civil, residència, naturalesa, instrucció, activitat econòmica, fecunditat i durada del matrimoni (només per a la població femenina), extensió, discapacitat, categoria socioeconòmica i família 

Moviment Natural de la Població 1860-1974

Característiques dels esdeveniments, tant del nascut i de les mares com de les informacions relatives al propi part, en el cas dels naixements, dels conjuges en el dels matrimonis, i per sexe i edat, per a les defuncions

Nomenclàtor 1857-1998*

Relació detallada de les entitats, nuclis de població i els disseminats dels diferents municipis: informació de caràcter geogràfic, població de fet i de dret i habitatges

Fogatges de 1497, 1515-16 i 1553

Nombre de llars i transcripció dels noms i cognoms dels caps de família

Evolució i continuïtat de la població dels municipis 1497-2002*

Seguiment dels àmbits territorials, tant en relació als seus límits administratius com a les seves dades poblacionals

Inventari d'arxius parroquials

Estat de conservació i sèries disponibles

*S'inclouen algunes dades i fonts posteriors pel seu caràcter de sèrie històrica.

 

Tota la documentació generada pels treballs de localització, catalogació i homogeneització de la informació és a l'apartat del Projecte I+D sobre la Població de Catalunya (+ INFO BD)

© Centre d'Estudis Demogràfics 2005