Logo Centre d'Estudis Democràtics. Tornar a la portada.
mapa web | contactar | avís legal
+ PRESENTACIÓ
PERSONAL
+ DOCÈNCIA I FORMACIÓ
+ RECERCA
+ PUBLICACIONS
CONGRESSOS
+ BANC DE DADES
BIBLIOTECA
ACTIVITATS
+ MEMÒRIA CED
ENLLAÇOS
NOVETATS
+ BUTLLETÍ
Buscador
 
REGISTRE
»Registrar-se

PUBLICACIONS ALIENES

Llibres | Participació en obres col·lectives | Edició de llibres | ArticlesPapers de demografia | Tesis

» Participació en obres col·lectives

AUTOR: TÍTOL:
ANY: Esborrar el formulari Enviar formulari per buscar un concepte
Resultats:
DOMINGO, Andreu; RECAÑO, Joaquín (2008) "Inmigración internacional y población extranjera: evolución demográfica". AJA, E.; ARANGO, J.; OLIVER ALONSO, J. (eds.). La inmigración en la encrucijada. Anuario de la Inmigración en España, edición 2008. Barcelona: CIDOB edicions, pp. 36-60.
res
GIL ALONSO, Fernando; JIMÉNEZ JULIÀ, Eva (2008) "Chapter 4. Tackling the Challenges of Demographic Change: Update; Country Annex; Statistical Annex". COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Demography Report 2008: Meeting Social Needs in an Ageing Society. Brusel.les: Comissió Europea, pp. 127-149 i 1-101 (annexos).
res
GRAHAM, Elspeth; JAMIESON, Lynn; MACINNES, John (2008) "Fertility, Policy and the Future of Scotland's Population". Scotland's Population 2007: The Registrar General's Annual Review of Demographic Trends: 153rd Edition. Edinburgh: General Register Office for Scotland, pp. 70-87.
res
MACINNES, John (2008) "Work-life balance: three terms in search of a definition". WARHURST, C; EIKHOF, D. R; HAUNCHILD, A. (eds). Work Less, Live More? A Critical Analysis of the Work-Life Boundary. London: Palgrave, pp. 44-61.
res
MACINNES, John et al. (2008) "Mediating Which Nation(s)?: Citizenship and National Identities in The ‘British Press’". K. WAHL-JORGENDSEN (ed.). Mediated Citizenships. London: Routledge, pp. 123-140.
res
MACINNES, John; PÉREZ DÍAZ, Julio (2008) "Demography". TURNER, Bryan S. (ed.). The New Blackwell Companion to Social Theory. Oxford: Wiley-Blackwell, pp. 428-450.
res
MIRET, Pau (2008) "Convivència en parella i formació d'unions a Catalunya: homogàmia i endogàmia conjugal". Fundació Jaume Bofill (comp.). Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005. Volum II: Habitatge, salut, parella, joventut, gent gran i dependència. Barcelona: Editorial Mediterrània. Col·lecció Polítiques, 65, pp. 71-132.
res
MÓDENES, Juan Antonio; RECAÑO, Joaquín (2008) "Migration des jeunes en Catalogne". GAUTHIER, M.; LEBLANC, P. (Eds.). Jeunes et dynamiques territoriales. Éditions de l'IQRC, pp. 201-219.
res
PÉREZ DÍAZ, Julio; MIRET, Pau; AJENJO, Marc (2008) "La gent gran a Catalunya". Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005. Volum II: Habitatge, salut, parella, joventut, gent gran i dependència. Barcelona: Editorial Mediterrània i Fundació Jaume Bofill, pp. 181-284.
res
AJENJO, Marc; ALBERICH, Joan (2007) "El sistema biresidencial a l'àrea metropolitana de Barcelona". COSTAS, A. (dir.). Llibre Blanc de l'Habitatge a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, pp. 89-109. Part II (3).
res
« < 1-10 |11-20 |21-30 |31-40 |41-50 |51-60 |61-70 |71-80 |81-90 |91-100 > »
© Centre d'Estudis Demogràfics 2005